Get Adobe Flash player

Незалежне постачання електроенергії в Україні

Вимоги до постачальників електроенергії в Україні

Згідно з чинним законодавством в енергетиці, в Україні існує два види постачальників електроенергії:

1. Постачальники за регульованим тарифом (ПРТ),- це головним чином обласні енергопостачальні компанії (обленерго), а в окремих регіонах України структурні підрозділи «Укрзалізниці» що працюють за фіксованим (регульованому) Державою тарифом на електроенергію. Споживачем такого постачальника може бути будь-яка юридична або фізична особа.

Схема поставки електроенергії за регульованим тарифом

2. Постачальники за нерегульованим тарифом (ПНТ),- це суб'єкти господарської діяльності, які мають право поставляти електроенергію споживачам за вільним тарифом. Робота з такими постачальниками дозволяє споживачеві отримати нижчу ціну на електроенергію порівняно з фіксованою ціною ПРТ (обленерго), за рахунок вимушеного зниження величини власного прибутку ПНТ в умовах конкуренції на немонополізованому ринку ПНТ. Споживачем ПНТ може бути будь-яка юридична особа.

Схема поставки електроенергії за не регульованим тарифом

 

Енергетична компанія «Укренергоекспорт» відноситься до другого виду постачальників електроенергії, а саме є постачальником електроенергії за нерегульованим тарифом і задовольняє всім формальним вимогам законодавства України, що пред'являється, до цього виду діяльності:

 1. Володіє ліцензією НКРЕ №АВ507762, яка дозволяє здійснювати постачання електричній енергії будь-якому споживачеві (окрім населення) на території України і експорт електричної енергії за межі України – будь-яким зарубіжним споживачам.
 2. Є членом Оптового Ринку електричної енергії України (ОРЕ).
 3. Має договір купівлі-продажу електричній енергії з ДП «Енергоринок» - оператором Оптового Ринку електричної енергії, на підставі якого купує необхідний об'єм електроенергії в ОРЕ, транспортує електроенергію до меж будь-якого ПРТ(обленерго) для постачання кінцевим споживачам.
 4. Має договори транспортування електроенергії, з обласними ПРТ (обленерго) – монопольними власниками розподільчих електричних мереж в регіонах, на підставі яких транспортує електроенергію для постачання до електричних мереж кінцевого споживача.

На початок розділу

 

Оцінка економічної доцільності купівлі електроенергії за вільним тарифом

Опитувальний листДля оцінки доцільності купівлі електроенергії за вільним тарифом і отримання попередніх даних про економічний ефект від переходу на купівлю електроенергії у енергетичної компанії «Укренергоекспорт», Вам необхідно направити нам заповнений, Опитувальний лист.

 

 

 

 

 

 

 

 

Додатково, для точнішого техніко-економічного розрахунку бажано до опитувального листа прикласти фактичні дані про почасове споживання електроенергії за будь-який конкретний календарний місяць, згідноінформація про погодинне споживання електроенергії наданого шаблону:  

 

 

 

 

 

 

 

 

На початок розділу

 

 

 

Вимоги до споживачів при купівлі електроенергії за вільним тарифом

Споживачі електроенергії, які розглядають можливість роботи з ПНТ, повинні відповідати наступним основним критеріям:

 1. Відсутність заборгованості споживача перед ПРТ (обленерго).
 2. Рівномірне електричне навантаження протягом доби, тижня, місяця.
 3. Наявність у споживача диференційованих лічильників і автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії (АСКУЕ).

Вимоги критеріїв B і C мають пріоритетний характер, і можуть в окремих випадках передбачати для споживача виключення.

На початок розділу

 

 

Процедура переходу споживача від ПРТ до енергетичної компанії «Укренергоекспорт»

Споживач, що відповідає основним критеріям і прийняв рішення про перехід до ПНТ на купівлю електроенергії за вільним тарифом повинен виконати наступні процедурні кроки:

 1. Укласти договір купівлі-продажу з енергетичною компанією «Укренергоекспорт».
 2. Оформити «Довідку про стан обліку електроенергії у споживача» згідно шаблону Оптового Ринку електроенергії, додатками до якої мають бути:
  1. Свідоцтво на локальний пристрій збору і обробки даних( ЛПЗОД) і(або) автоматизовану систему комерційного обліку електроенергії (АСКУЕ).
  2. Протокол Метрологічної атестації вимірювальних комплексів і ЛПЗОД/АСКУЕ.
  3. Паспорти-протоколи по перевірці вимірювальних почасових комплексів (лічильників, трансформаторів струму і напруги).
  4. Затверджена схема електропостачання споживача, з вказівкою меж балансовоъ приналежності та місць установки лічильників.
 3. Направити, за двадцять днів до початку місяця постачання від ПНТ, в ПРТ (обленерго) лист про необхідність призупинення договору між ПРТ і споживачем в частині постачання активної електроенергії, і здійснити повний розрахунок з ПРТ за останній місяць постачання від ПРТ.

На початок розділу

 

  

Законодавство України і нормативні акти, що регулюють діяльність ПНТ

Діяльність незалежного постачання електроенергії в Україні регулюється наступними нормативними документами.

 1. Постанова НКРЕ №28 від 31 липня 1996 року «Правила користування електричною енергією».
 2. Постанова НКРЕКП №504 від 13 квітня 2017 року «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії».
 3. НКРЕ. «Договір між членами Оптового ринка електроенергії України від 15 листопада 1996 року».
 4. ЗАКОН УКРАЇНИ № 575/97-ВР від 16 року 1997 року  «Про електроенергетику».
 5. Постанова НКРЕ №1058 від 18 серпня 1999 року «Про порядок закупівлі електричної енергії з Оптового ринку електричної енергії України ліцензіатами з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом».
 6. Постанова НКРЕ №631 від 18 червня 2004 року «Про схвалення примірного договору між ДП "Енергоринок" та постачальниками електричної енергії за нерегульованим тарифом».
 7. Постанова НКРЕ №934 від 19 року 2005 року «Про схвалення примірного договору на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами між постачальником електричної енергії за нерегульованим тарифом та електропередавальною організацією».

 

 

На початок розділу