Постачання електроенергії від ЕК «Укренергоекспорт»

Послуги ЕК «Укренергоекспорт» – це стабільність, надійність та економічна ефективність доведена роками.

ЕК «Укренергоекспорт» здійснює постачання електроенергії на умовах публічного Договору про постачання електричної енергії та комерційних пропозицій:

З питань уточнення Комерційної пропозиції, норм Договору чи порядку його укладання, обговорення індивідуальних побажань Споживача, звертайтеся за телефоном:+38(095)602-95-95 або електронною поштою:info@ukrenergoexport.com

Комерційні пропозиції діють для споживачів всієї України, за виключенням регіонів, які розташовані на тимчасово окупованих територіях України.

Порядок укладення Договору про постачання електричної енергії регламентується «Правилами роздрібного ринку електричної енергії», затвердженими постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №312.


Для укладання Договору про постачання електричної енергії, - Cпоживачу потрібно:

1. Сформувати Заяву на укладання договору про постачання електричної енергії споживачу
2. Підписати: 3. Завірити копію документа, що підтверджує повноваження особи, на підписання договору (витяг із Статуту, протокол зборів про призначення керівника, тощо)
4. Надіслати пакет документів на електронну адресу ЕК «Укренергоекспорт» info@ukrenergoexport.com та відправити оригінали в один із наведених способів:
    a]. Сервісом обміну електроеними документами: Вчасн@ I Document.online I PAPERLESS I СОТА
    b]. Укрпоштою: 04213, м.Київ, проспект Героїв Сталінграду 47а, офіс 111
    c]. Новою поштою: м.Київ, відділення №77, телефон отримувача кореспонденції +38(050)407-02-13

В процесі укладання Договору фахівці ЕК «Укренергоекспорт» зкоординують подальші дії Споживача у відносинах з Оператором системи розподілу (обленерго) та діючим Постачальником, за необхідності допоможуть підготувати проекти відповідних звернень від імені Споживача і т.д.


Постачання електроенергії в Україні до 01.07.2019

Згідно з чинним законодавством в енергетиці, в Україні існує три групи постачальників електроенергії:

1. Постачальники універсальної послуги (ПУП), - це головним чином пов'язані з обласними енергорозподільними компаніями (обленерго, або оператори систем розподілу) постачальники, а в окремих регіонах України структурні підрозділи АТ «Укрзалізниця», що працюють за фіксованим (регульованим) Державою тарифом на постачання електроенергії. Споживачем такого постачальника може бути виключно фізична особа, малий непобутовий споживач або прирівняний до цієї категорії згідно законодавства інший споживач.

Схема поставки електроенергії постачальником універсальної послуги за регульованим тарифом

2. Постачальник останньої надії (ПОН), - це суб'єкт господарської діяльності, який за певних обставин, не має права відмовити споживачу в укладенні договору постачання електричної енергії на обмежений період часу - до 90 календарних днів.

ПОН не має права відмовити споживачу в укладенні договору постачання електричної енергії у разі:

1) банкрутства, ліквідації попереднього електропостачальника;

2) завершення строку дії ліцензії, зупинення або анулювання ліцензії з постачання електричної енергії споживачам попереднього електропостачальника;

3) невиконання або неналежного виконання електропостачальником правил ринку, правил ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку, що унеможливило постачання електричної енергії споживачам;

4) необрання споживачем електропостачальника, зокрема після розірвання договору з попереднім електропостачальником;

5) в інших випадках, передбачених правилами роздрібного ринку.

SLR sells electricity to their customers based on the tariff which is approved by NERC and usually exceeds the market price by 25%.

Тариф постачання електричної енергії, за яким ПОН продає електричну енергію своїм споживачам, встановлено НКРЕКП, та як правило перевищує ринкову ціну на 25%.

Схема поставки електроенергії за не регульованим тарифом

3. Постачальники електричної енергії споживачам (ПНТ), - це суб'єкти господарської діяльності, які мають право поставляти електроенергію споживачам за нерегульованим (вільним )тарифом. Робота з такими постачальниками дозволяє споживачеві отримати нижчу ціну на електроенергію порівняно з фіксованою ціною ПУП або ПОН, за рахунок вимушеного зниження величини власного прибутку ПНТ в умовах конкуренції на немонополізованому ринку ПНТ. Споживачем ПНТ може бути будь-яка юридична особа.

Схема поставки електроенергії постачальником за нерегульованим тарифом

Енергетична компанія «Укренергоекспорт» відноситься до третього виду постачальників електроенергії, а саме є постачальником електроенергії споживачам за нерегульованим тарифом і задовольняє всім формальним вимогам законодавства України, що пред'являється, до цього виду діяльності:

 1. Є ліцензіатом НКРЕКП з постачання, що дозволяє здійснювати продаж електричній енергії будь-якому споживачеві на території України і експорт електричної енергії за межі України – будь-яким зарубіжним споживачам.
 2. Є членом Оптового Ринку електричної енергії України (ОРЕ).
 3. Має договір купівлі-продажу електричній енергії з ДП «Енергоринок» - оператором Оптового Ринку електричної енергії, на підставі якого купує необхідний об'єм електроенергії в ОРЕ, транспортує електроенергію до меж будь-якого оператора систем розподілу (обленерго) для постачання кінцевим споживачам.
 4. Має договори транспортування електроенергії, з обласними ОСР (обленерго) – монопольними власниками розподільчих електричних мереж в регіонах, на підставі яких транспортує електроенергію для постачання до електричних мереж кінцевого споживача.

Опитувальний листДля оцінки економічного ефекту від купівлі електроенергії за вільним тарифом у енергетичної компанії «Укренергоекспорт», Вам необхідно направити нам заповнений Опитувальний лист.

Додатково, для точнішого інформація про погодинне споживання електроенергіїтехніко-економічного розрахунку бажано до опитувального листа прикласти фактичні дані про почасове споживання електроенергії за будь-який конкретний календарний місяць, згідно наданого шаблону:

Споживачі електроенергії, які розглядають можливість роботи з ПНТ, повинні відповідати наступним основним критеріям:

 1. Наявність діючого договору з розподілу електричної енергії з ОСР (оператором системи розподілу), до/від мереж якого підключені об’єкти споживача.
 2. Відсутність факту припинення ОСР розподілу електричної енергії по об’єктах споживача.
 3. Наявність працездатного комерційного обліку електричної енергії, встановленого на об’єктах споживача, який забезпечує можливість виконання ПНТ взятої на себе комерційної пропозиці.

Споживач, що відповідає основним критеріям і прийняв рішення про перехід до ЕК «Укренергоекспорт» на купівлю електроенергії за вільним тарифом повинен виконати наступні процедурні кроки:

 1. Укласти договір про постачання електричної енергії з енергетичною компанією «Укренергоекспорт».
 2. Дотриматись норм п.6.1 "Правил роздрібного ринку електричної енергії щодо зміни електропостачальника", зокрема щонайменш за 21 день до початку місяця постачання ЕК «Укренергоекспорт» направити діючому електропостачальнику лист про необхідність припинення дії (розірвання) договору поставки електроенергії.

Споживач, в процесі постачання електроенергії може звернутися до ЕК «Укренергоекспорт» у один із способів:

 1. Укртелеком:+38(044)489-94-59
 2. Vodafone:+38(095)602-95-95
 3. e-mail: info@ukrenergoexport.com
 4. Особисто в робочі дні з 09.00 до 18.00:вулиця Грушевського, будинок 28/2, Київ, Україна, 01021
 5. Поштою:проспект Героїв Сталінграду, будинок 47-a, офіс 111, Київ, Україна, 04213
 6. За допомогою мобільного додатку EnergyOnline, який можна завантажити з Google Play або App Store.
Відповідальна особа за розгляд звернень та скарг: Курмаз Дмитро Миколайович.

У залежності від характеру скарг та звернень будуть якнайшвидше вжиті відповідні заходи, а звернення, які стосуються якості та надійності постачання електроенергії, в тому числі повідомлення про загрозу електробезпеки будуть розглянуті негайно.

Термін відповіді на письмові звернення – не більше 15 робочих днів з дати отримання звернення.

З питань дотримання вимог законодавства у сфері енергетики споживач може звернутися до органів державного регулювання та контролю:
 1. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
 2. Антимонопольний комітет України
 3. Державна інспекція енергетичного нагляду України

Діяльність незалежного постачання електроенергії в Україні регулюється наступними нормативними документами:

 1. Закон України «Про ринок електричної енергії».
 2. Постанова НКРЕКП №1469 від 27.12.2017 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу».
 3. Постанова НКРЕКП №312 від 14.03.2018 «Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії».
 4. Постанова НКРЕКП №307 від 14.03.2018 «Про затвердження Про затвердження Правил ринку».
 5. Постанова НКРЕКП №311 від 14.03.2018 «Про затвердження Кодексу комерційного обліку електричної енергії».
 6. Постанова НКРЕКП №310 від 14.03.2018 «Про затвердження Кодексу систем розподілу».
 7. Постанова НКРЕКП №309 від 14.03.2018 «Про затвердження Кодексу системи передачі».
 8. Постанова НКРЕКП №2118 від 28.12.2018 «Про затвердження Тимчасового порядку визначення обсягів купівлі електричної енергії на оптовому ринку електричної енергії електропостачальниками та операторами систем розподілу на перехідний період до дати початку дії нового ринку електричної енергії».
 9. Постанова НКРЕ від 15.11.1996 «Договір між членами Оптового ринка електроенергії України».